Servicii

Obiect de activitate:

• Constructii căi ferate, linii de tramvai, construcţii conexe CF (triaje, depouri, canale revizie);

• Construcţii şi reabilitare drumuri, poduri, autostrăzi;

• Consolidare terasamente si versanţi, lucrări de regularizare albii, construcţii hidrotehnice;

• Construcţii civile, industriale, edilitare, consolidǎri clǎdiri;

• Producţie de betoane, prefabricate şi agregate;

• Activităţi de transport, service şi reparaţii auto;

• Activitati laborator incercari lucrari constructii.